שלבי המעבדה

המתודולוגיה כוללת 3 שלבים מרכזיים שיתפרסו על פני 5 שנים:

1. גיבוש תפיסה - כל משתתפי המעבדה מגבשים ביחד תפיסה כוללת להתמודדות עם סוגיית האוטונומיה במערכת החינוך  

2. התנסויות קטנות על רעיונות גדולים - יציאה להתנסויות מלוות הערכה במרחב הרשותי במטרה לבחון רעיונות פדגוגיים לאוטונומיה.

3. סקלביליות מערכתית - גיבוש מודלים שפותחו במעבדה וניסוח מערך תובנות, לטובת קביעת מדיניות מותאמת להתמודדות עם סוגיית האוטונומיה במרחב הרשותי.

השותפים למעבדה

הובלת המעבדה: התהליך נמצא תחת הובלה משותפת של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות חינוכיות ואגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה.

גורמי מטה: המינהל הפדגוגי, מינהל עובדי הוראה, מינהל כלכלה ותקציבים, המזכירות הפדגוגית, מינהל רישוי בקרה ואכיפה מחוזות משרד החינוך.

גורמי שטח: רשויות מקומיות, מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים וגורמים המעורבים במרחב החינוכי ברשות כמו פסג"ה, מתי"א, בעלויות, מגזר שלישי ועוד.

מה זו מעבדה?

מעבדה היא מסלול לפיתוח מענים לסוגיות המעסיקות את המערכת באופן רוחבי.
המעבדות מובילות ניסיון חלוצי לקדם תפיסת פיתוח שמפגישה אנשי שטח ומטה מתוך הנחה כי הבניית דיאלוג משותף נטול היררכיות תקדם את המערכת ובה בעת מהווה יעד בפני עצמה.

מעבדה לבחינת מערך היחסים והסמכויות בין מטה המשרד, המחוזות, רשויות מקומיות ובתי ספר

הדרך להשגת יעדי החינוך

למה אוטונומיה ולמה עכשיו?

הסוגיה לבחינת הרחבת האוטונומיה במערכת החינוך, נידונה לאורך השנים בהקשרים שונים ולאחרונה היא חזרה לשולחנו של משרד החינוך. במסגרת התוכנית האסטרטגית של משרד החינוך (תשע"ז-תשע"ט), נקבע יעד של ביסוס אוטונומיה בהיבטים פדגוגיים, ניהוליים ותקציביים במוסדות החינוך והתאמת הרגולציה.

בשנים האחרונות הוטמעו במערכת החינוך מספר מהלכים שמרחיבים את האוטונומיה למורים ולבתי ספר כמו המהלך לניהול עצמי, למידה משמעותית, תוכנית ההיבחנות החדשה בבחינות הבגרות (יישום עקרון 30/70). מהלכים אלה נועדו לאפשר למנהל בית הספר וצוותו קבלת החלטות אשר יקדמו שיפור בהישגי התלמידים, תוך ניהול תקציב ותכנון חינוכי ולחיזוקו כמרחב מאפשר הוראה מותאמת לקהילה החינוכית.
 

ביוזמתה של מנכ"לית המשרד פעל במהלך שנת תשע"ז צוות מקצועי שהורכב משותפים בניהול מערכת החינוך ונציגים מהאקדמיה, ובחן אפשרויות להרחבת האוטונומיה של מנהלי בתי הספר וצוותיהם, תוך התאמת מנגנוני הליווי, התמיכה, הבקרה ובניית מארג היחסים בין הגורמים השונים במערכת. בנוסף לכך, התקיים לאחרונה תהליך התייעצות שבו ביקש המשרד ללמוד מכלל השותפים במערכת החינוך על מרחבי האוטונומיה הנדרשים למנהל ולצוותו.

כל המסקנות והתובנות של המהלכים המוזכרים לעיל מהווים את התשתית ליציאה למעבדת אוטונומיה. בתוך כך, הוגדרו 2 מטרות על למעבדה:

1.   קידום תרבות ארגונית המבוססת אמון, שותפות, אחריות ואחריותיות.

2.   שיפור תוצאות במערכת החינוך.

צור קשר

מורן נוימן

טלפון: 050-7773639

דוא"ל: moran.neuman@gmail.com

שי רוזנברג

טלפון: 052-8277400 

דוא"ל: rozenbm7@gmail.com

יעקב מיכלין

טלפון: 052-6430536

דוא"ל: yakov.michlin@gmail.com

 

אגף מו"פ ניסויים ויזמות

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now